• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nicea II heeft dus de traditie gesanctioneerd dat ’de vererenswaardige en heilige afbeeldingen in de heilige kerken van God te zien moeten zijn in kleuren, mozaïek en alle geëigend materiaal, op het vaatwerk en de heilige gewaden, op muren en platen, in huizen en straten, zowel de afbeelding van Onze Heer en Verlosser Jezus Christus als die van de Onbevlekte Maagd, de Heilige Theotokos, alsook die van de eerwaardige engelen en van alle heilige en vrome mensen’. Horos, in: J.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Collectio XIII, 377D De leer van het Concilie is vruchtbaar geweest voor de kerkelijke kunst, evenzeer in het Oosten als in het Westen, en heeft haar geïnspireerd tot sublieme en diepzinnige meesterwerken.

Met name de Griekse en de Slavische Kerk, steunend op de werken van de H. Nicephorus van Constatinopel en de H. Theodorus Studites, grote theologen en verdedigers van de beeldenverering, beschouwen de verering van iconen als een integrerend deel van de liturgie, evenzeer als de viering van het Woord. Het lezen van materiële boeken maakt het mogelijk het levend Woord te doen horen van de Heer; op dezelfde wijze krijgen degenen die bij het tonen van de icoon daarnaar opkijken, door hun ogen toegang tot de geheimen van het heil. ’Wat enerzijds met papier en inkt wordt uitgebeeld, wordt anderzijds in de icoon uitgebeeld met behulp van verschillende kleuren en andere materialen’. H. Theodorus Studites, Weerleggingen, Antirretikoi. 1, 10, in: PG 99, 339D

In het Westen heeft de Kerk van Rome zich buitengewoon en ononderbroken ingezet ten gunste van afbeeldingen, Vgl. Paus Adrianus I, Brief aan Karel de Grote, Epistulae Karolini Aevi. in MGH, Epistulae V (Epistulae Karolini Aevi, t. III), pp. 5-57; or PL 98, 1248-1292 vooral in de kritieke tijd tussen 825 en 843, toen het Byzantijnse en het Frankische Rijk beide vijandig stonden ten opzichte van Nicea II. Op het Concilie van Trente heeft de Katholieke Kerk de traditionele leer opnieuw bevestigd tegenover een nieuwe vorm van beeldenstorm die zich toen openbaarde. Meer recent heeft Vaticanum II op sobere wijze herinnerd aan de blijvende houding van de Kerk ten opzichte van afbeeldingen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 111. 1 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 51.67 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 62. 4-5 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1255.1276 en de gewijde kunst in het algemeen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 122-124

Document

Naam: DUODECIMUM SAECULUM
12e eeuwfeest van het 2e Concilie van Nicea
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 4 december 1987
Copyrights: © 1987, Kerkelijk Archief
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam