• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De liefde van God ervaren door de blik te richten op het Hart van Jezus Christus

De diepste betekenis van deze devotie tot Gods liefde is geopenbaard alleen door een meer oplettende overweging van de bijdrage van niet alleen de kennis, maar ook en speciaal door de persoonlijke ervaring van deze liefde door vertrouwvol zich toe te leggen tot deze dienst. Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus, Haurietis aquas in gaudio (15 mei 1956), 30

Het is duidelijk dat ervaring en kennis niet gescheiden kunnen worden: de ene verwijst naar de ander. Meer nog, het is essentieel dat de ware kennis van de liefde van God alleen mogelijk is in een context van een houding van nederig gebed en grote beschikbaarheid.

Beginnend met deze innerlijke houding, kan men inzien dat het aanschouwen van de zijde, doorboord met de lans, zich omvormd in een stille aanbidding. Aanschouwen van de doorboorde zijde van de Heer, vanwaaruit "bloed en water" stroomde Vgl. Joh. 19, 34 , helpt ons de veelvuldige gaven van genade te herkennen die daaruit voort komen Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus, Haurietis aquas in gaudio (15 mei 1956), 34-41 en opent ons voor alle andere vormen van Christelijke aanbidding omgeven door de devotie tot het Hart van Jezus.

Geloof, als vrucht van de ervaring van de liefde van God begrepen, is een gave van God. Echter, de mens zal alleen in staat zijn om het geloof te ervaren als een gave voorzover hij dit in zichzelf accepteert als een gave vanwaaruit hij zoekt te leven. Devotie tot de liefde van God, waartoe de Encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Haurietis aquas in gaudio
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
(15 mei 1956)
de gelovigen uitnodigt Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus, Haurietis aquas in gaudio (15 mei 1956), 55, moet ons helpen nooit te vergeten dat Hij vrijwillig het lijden op Zich nam "voor ons", "voor mij".

Wanneer wij deze devotie uitoefenen, erkennen wij niet enkel dankbaar de liefde van God, maar blijven wij ons openen voor de liefde zodanig dat ons leven zich steeds meer volgens deze liefde zal voltrekken. God, die ons zijn liefde ingestort heeft “in onze harten door middel van de Heilige Geest die aan ons is gegeven” Vgl. Rom. 5, 5 nodigt ons onvermoeibaar uit om Zijn liefde te verwelkomen. De uitnodiging om zich geheel aan de verlossende liefde van Christus te geven en zich aan Hem toe te wijden Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus, Haurietis aquas in gaudio (15 mei 1956), 4, heeft dus als eerste doel de relatie met God. Daarom is dus deze devotie, die geheel gericht is tot de liefde van God die zich voor ons opoffert, van een onvervangbaar belang voor ons geloof en ons leven in liefde.

Document

Naam: BIJ DE 50E VERJAARDAG VAN DE ENCYCLIEK HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Aan Pater Peter-Hans Kolvenbach, S.J.
Soort: Paus Benedictus XVI - Brief
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 mei 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert. Stg. InterKerk en drs. J. Vijgen, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam