• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de Brief aan de Efeziërs zegt Paulus ons dat dit Lichaam van Christus, dat de Kerk is, gewrichten heeft Vgl. Ef. 4, 16 , en hij benoemt ze ook: het zijn apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren Vgl. Ef. 4, 11 . De Geest is, zo zien we, in zijn gaven veelvormig. Als we naar de geschiedenis kijken, als we naar de samenkomst hier op het Sint Pietersplein kijken, dan bemerken we hoe Hij steeds nieuwe gaven wekt; we zien hoe verschillend de organen zijn die Hij schept, en hoe Hij telkens opnieuw lichamelijk werkt. Maar in Hem gaan veelvoud en eenheid samen. Hij blaast waar Hij wil. Hij doet het op onverwachte manier, op onverwachte plaatsen en in vormen die nooit eerder in de verbeelding zijn opgekomen. En in wat voor veelvormigheid en lichamelijkheid Hij dat doet! En juist in dit opzicht zijn de veelvormigheid en de eenheid onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Hij wil jullie veelvormigheid, en Hij wil jullie voor het ene lichaam, in eenheid met de duurzame ordeningen - de gewrichten - van de Kerk, met de opvolgers van de apostelen en met de opvolger van Petrus. Hij neemt niet de inspanning van ons weg die wij moeten verrichten om met elkaar te leren omgaan, maar Hij laat ons ook zien dat Hij werkt met het oog op het ene lichaam en in de eenheid van het ene lichaam. Alleen zo krijgt de eenheid haar kracht en haar schoonheid. Neemt deel aan de opbouw van het ene lichaam! Laat de herders er op letten de Geest niet uit te doven Vgl. 1 Tess. 5, 19 , en houdt van jullie kant niet op jullie gaven naar de gemeenschap als geheel te brengen.

Nog een keer: de Heilige Geest blaast waar Hij wil, maar zijn wil is de eenheid. Hij leidt ons naar Christus, in zijn Lichaam. “Uit Christus - zo zegt ons de heilige Paulus - put het hele lichaam kracht. Als een welsluitend geheel bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten bereikt het zijn volle wasdom door de werkzaamheid die ieder deel is toegewezen en bouwt het zichzelf op in liefde” (Ef. 4, 16).

Document

Naam: KOM SCHEPPER GEEST DAAL TOT ONS NEER
Vespersviering (Pinksterwake) met ontmoeting met vertegenwoordigers van Nieuwe Bewegingen en Kerkelijke gemeenschappen
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 3 juni 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, nummering en alineaverdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam