• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Door middel van Jezus werpen wij om zo te zeggen een blik in het binnenste van God. Johannes heeft het in zijn Evangelie zo uitgedrukt: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, Hij heeft Hem doen kennen” (Joh. 1, 18). Maar Jezus heeft ons niet alleen laten kijken in het binnenste van God; met Hem is God ook als het ware uit zijn binnenste naar buiten gekomen en ons tegemoet gekomen. Dit gebeurt op de eerste plaats in zijn leven, lijden, dood en verrijzenis; in zijn woord. Maar Jezus stelt zich niet tevreden met het ons tegemoet komen. Hij wil meer. Hij wil eenwording. Dat is de betekenis van het beeld van de maaltijd en van de bruiloft. Wij moeten niet alleen iets van Hem weten, maar door middel van Hem moeten wij in God getrokken worden. Hiervoor moet Hij sterven en verrijzen. Want nu bevindt Hij zich niet meer op een bepaalde plaats, maar voortaan gaat zijn Geest, de Heilige Geest, van Hem uit en treedt binnen in onze harten, waardoor Hij ons met Jezus zelf en met de Vader verbindt - met de Ene en Drie-ene God.

Document

Naam: KOM SCHEPPER GEEST DAAL TOT ONS NEER
Vespersviering (Pinksterwake) met ontmoeting met vertegenwoordigers van Nieuwe Bewegingen en Kerkelijke gemeenschappen
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 3 juni 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, nummering en alineaverdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam