• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Van die dag af heeft Petrus de Meester “gevolgd” met een nauwkeurig besef van de eigen broosheid; maar dit besef heeft hem niet ontmoedigd. Hij wist immers dat hij kon rekenen op de aanwezigheid van de Verrezene naast zich. Van het naïeve enthousiasme van de eerste adhesie, via de pijnlijke ervaring van de verloochening en de tranen van de bekering, is Petrus gekomen tot de vertrouwvolle overgave aan die Jezus die zich aan zijn armzalig vermogen tot liefde heeft aangepast. Zo laat hij ook ons de weg zien, ondanks onze zwakheid. Wij weten dat Jezus zich aan onze zwakheid aanpast. Wij volgen Hem, met ons armzalig vermogen tot liefde, en wij weten dat Jezus goed is en ons aanvaardt. Het is voor Petrus een lange weg geweest die hem tot betrouwbare getuige heeft gemaakt, tot “steenrots” van de Kerk, omdat hij voortdurend openstaat voor de werking van de Geest van Jezus. Van zichzelf zegt Petrus: “getuige van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden” (1 Pt. 5, 1). Wanneer hij die woorden schrijft, is hij al oud, op weg naar de afsluiting van zijn leven met het zegel van het martelaarschap. Hij is dan in staat om de ware vreugde te beschrijven en aan te geven waar die kan worden geput: de bron is Christus in wie wij geloven en die wij liefhebben met onze zwakke maar oprechte geloof, ondanks onze broosheid. Daarom schrijft hij aan de christenen van zijn gemeenschap, en zegt hij ook tot ons: “Hem hebt gij lief zonder Hem ooit gezien te hebben. In Hem gelooft gij, ofschoon gij Hem ook nu niet ziet. Hoe onuitsprekelijk, hoe hemels zal uw vreugde zijn, als gij het einddoel van uw geloof, de redding van uw ziel, bereikt” (1 Pt. 1, 8-9).

Document

Naam: H. PETRUS, DE APOSTEL
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 24 mei 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
alineaverdeling en nummering door de vertaler
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam