• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Persoonlijke dankbetuiging van den Paus zelf
Ten slotte, — en dit willen Wij niet stilzwijgend voorbijgaan —, is er nog een reden, weliswaar van geheel persoonlijke aard, maar toch gewettigd en ernstig genoeg, die Ons er toe beweegt ons plan ten uitvoer te brengen: nl. dat God, de Gever van alle Goed, Ons onlangs in leven heeft behouden door Ons van een gevaarlijke ziekte te genezen. Voor deze grote weldaad willen Wij, dat de uitbreiding van de door Ons voorgeschreven eerbewijzen aan het H. Hart openlijk Onze dank doet blijken.
De Toewijding wordt voorgeschreven
Wij bevelen, dat op 9, 10 en 11 juni a.s. in de hoofdkerk van elke stad en gemeente bepaalde gebeden plechtig verricht worden. Op elk van deze dagen zal bij de andere aanroepingen nog gevoegd worden de door Ons goedgekeurde Litanie van het H. Hart. De laatste dag zal men de formule van Paus Leo XIII - Gebeden
Akte van toewijding van het mensdom aan het Allerheiligst Hart van Jezus
(25 mei 1899)
bidden, die Wij U, Eerbiedwaardige Broeders, tegelijk met deze Brief toezenden.
Als onderpand van de goddelijke gaven en als blijk van Onze genegenheid, verlenen Wij U en de U toevertrouwde geestelijkheid en gelovigen van ganser harte Onze Apostolische zegen.

Gegeven te Rome, bij St. Pieter, 25 mei 1899, het 22ste jaar van Ons Pontificaat.

Document

Naam: ANNUM SACRUM
Over de toewijding van het Mensdom aan Allerheiligst Hart van Jezus -
Tevens afkondiging Heilig Jaar 1900
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 25 mei 1899
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam