• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De aldus verrichte Toewijding laat ook de Staat een betere toestand verhopen, daar zij de banden vernieuwt of verstevigt, die de Staat van nature reeds met God verbinden. In de laatste tijd is men rees zover gekomen, dat Kerk en Staat als door een scheidsmuur van elkaar gescheiden zijn. Bij de inrichting van het Staatsbestuur wordt het gezag van het heilig en goddelijk recht niet geëerbiedigd, met de kennelijke bedoeling het openbaar leven geheel aan de invloed van de godsdienst te onttrekken. Dit komt ongeveer hierop neer, dat men het geloof in Christus en, zo dit mogelijk was, God zelf uit deze wereld zou willen verdrijven. Wanneer de geesten door deze verwaande hoogmoed bevangen zijn, is het dan te verwonderen, dat het grootste deel van het menselijk geslacht tot zo'n verwarring vervallen is en zó hevig door de golven heen en weer geslingerd wordt, dat niemand meer vrij is van vrees voor gevaren? De meest hechte grondslagen van het algemeen welzijn worden noodzakelijk ontwricht, wanneer men de godsdienst veronachtzaamt. Tot rechtvaardige straf levert God de opstandigen aan hun driften over, zodat zij de speelbal van hun hartstochten worden en ten onder gaan in hun losbandigheid.

Document

Naam: ANNUM SACRUM
Over de toewijding van het Mensdom aan Allerheiligst Hart van Jezus -
Tevens afkondiging Heilig Jaar 1900
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 25 mei 1899
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam