• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Op deze wijze zal de oefening van godsvrucht, die Wij allen aan¬bevelen, allen tot voordeel strekken. Na deze daad zullen het geloof en de liefde van hen, die Jezus Christus kennen en beminnen, ongetwijfeld sterk toenemen. Zij, die Christus kennen, doch Zijn wet en Zijn geboden veronachtzamen, zullen uit Zijn H. Hart de vlam van Zijn liefde in zich kunnen opnemen. Voor degenen ten slotte, de ongelukkigen, die door blind bijgeloof bevangen zijn, zullen wij allen, één van hart en één van geest, 's hemels hulp afsmeken, opdat Jezus Christus, aan Wien zij, wat Zijn macht betreft, reeds onderworpen zijn, hen ook aan zich onderwerpe wat de uitoefening van die macht aangaat, en dit niet alleen in het andere leven, als Hij Zijn wil zal voltrekken over allen, door den een te redden en den ander te straffen" H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III q. 59. a. 42. ad 2m, maar ook reeds tijdens dit sterfelijk leven, door hun het geloof en de liefde te verlenen. Mochten zij door de beoefening van deze deugden, God op waardige wijze eren en aldus streven naar de eeuwige hemelse gelukzaligheid!

Document

Naam: ANNUM SACRUM
Over de toewijding van het Mensdom aan Allerheiligst Hart van Jezus -
Tevens afkondiging Heilig Jaar 1900
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 25 mei 1899
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam