• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Groeiend contact tussen de volkeren

Begin oktober was een Paus Pius XII - Toespraak
Nous Croyons
Tot het VIde Internationale Congres voor Strafrecht
(3 oktober 1953)
, nl. dat voor internationaal strafrecht. Uw "samenkomst" heeft weliswaar een nationaal karakter, maar het thema, dat er behandeld wordt: "natie en internationale gemeenschap", raakt opnieuw de betrekkingen tussen de volken en de soevereine staten. Het is niet toevallig, dat de congressen ter bestudering van internationale wetenschappelijke, economische en politieke vraagstukken steeds meer toenemen. Het onloochenbaar feit, dat de betrekkingen tussen de afzonderlijke individuen van verschillende volken en tussen deze volken zelf steeds uitgebreider en dieper worden, maakt een regeling van de private en publieke internationale betrekkingen met de dag dringender, en wel des te meer, omdat deze wederzijdse toenadering niet alleen bepaald wordt door de enorme verhoging van technische mogelijkheden en door de vrije keus, maar evenzeer door een dieper liggende werking van een immanente ontwikkelingswet. Men mag deze toenadering dus niet onderdrukken, maar men moet ze veeleer begunstigen en bevorderen.

Document

Naam: CI RIESCE
Over de staatsgemeenschappen en de volken over godsdienstvrijheid - tot het 5de nationaal Italiaans congres van de vereniging van katholieke juristen
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 6 december 1953
Copyrights: © 1956, Ecclesia Docens 0763, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 40-46
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R., Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam