• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Door deze hoog ernstige woorden, Eerbiedwaardige Broeders, wordt de waarlijk schrikwekkende verantwoordelijkheid aangeduid, die de beroemde bisschop van Milaan, de H. Carolus Borromaeus, vol vrees deed zeggen: “In deze zaak kan zelfs een kleine nalatigheid van mijn kant een grote schuld op mijn schouders laden”. H. Carolus Borromeus, Hom. ad ordinandos (1 juni 1577). (Homiliae éd. bibl. Ambros., Milan, 1747, t. IV, p. 270) Houdt u dus aan de heilzame vermaning van den H. Joannes Chysostomus. “Leg de handen op niet na de eerste, ook niet na de tweede of derde beproeving, maar alleen dan als gij omzichtig en nauwkeurig onderzoek gedaan hebt”. H. Johannes Chrysostomos, Hom.. XVI, in Tim. (PG 62, 587) Dit moet natuurlijk op de eerste plaats van de heiligheid der kandidaten verstaan worden. Immers, volgens de vrome Bisschop en Kerkleraar Alphonsus Maria de Ligorio, “is het niet voldoende, dat de Bisschop niets kwaads weet van de wijdeling, maar moet hij zich zekerheid verschaffen omtrent zijn positieve deugd”. H. Alfonsus Maria de Liguori, Theologia moralis de Sacrum. Ordin.. n. 803 Maakt derhalve in deze zaak, zonder u te storen aan de gemakkelijk opkomende beschuldiging van al te grote strengheid, gebruik van het u geschonken recht en doet uw plicht; eist te voren bewijzen van beproefde deugd, en als er enige twijfel overblijft, stelt dan de toediening der H. Wijdingen tot later uit. Immers, zo als de H. Gregorius de Grote zo uitstekend zegt: “Men hakt wel het voor gebouwen geschikte hout in de bossen, maar men zet het gewicht van het gebouw niet op het nog groene hout. Eerst moet een wachttijd van vele dagen het groene hout gedroogd en voor zijn bestemming geschikt gemaakt hebben. Als men deze voorzorgsmaatregel soms verzuimt, dan bezwijkt het zeer spoedig ouder het gewicht van de bouw”. H. Paus Gregorius de Grote, Epistolae. 106 (PL 70, 1031) Van deze vergelijking schijnen de duidelijke woorden van den Engelachtige Leraar een juiste weerklank te zijn: “De heilige Wijdingen vorderen vooraf de heiligheid...; bijgevolg moet het gewicht der Wijdingen geplaatst worden op wanden, waarvan het vocht der ondeugden reeds door heiligheid is opgedroogd”. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 189, 1art. 1 ad 3

Document

Naam: AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM
Over het Katholieke priesterschap
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 20 december 1935
Copyrights: © 1936, Firma J.M.W. Waanders, Zwolle
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam