• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tenslotte sporen wij u, eerbiedwaardige broeders, aan om deze richtlijnen, die ons alleen door liefde tot de Kerk zijn ingegeven, naar best vermogen door te voeren in uw diocees. Wij betuigen u en de u toevertrouwde gelovigen, vooral de seminaristen, onze diepe genegenheid, en als blijk hiervan schenken wij met vaderlijke liefde aan allen en ieder afzonderlijk onze apostolische zegen.

Gegeven te Rome, bij Sint-Pieter, op het feest van de heilige Carolus Borromeus, 4 november 1963, in het eerste jaar van ons pontificaat.

Paus Paulus VI

Document

Naam: SUMMI DEI VERBUM
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 november 1963
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0712, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 9-38
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam