• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tenslotte richten wij ons tot u, beminde zonen, die, gelijk eens de apostelen in het cenakel, u binnen de gewijde muren van het seminarie, onder de moederlijke bescherming van de koningin der apostelen, zo vol ijver voorbereidt op het ontvangen van de bovenmenselijke macht, het Lichaam en Bloed van Christus de Heer te consacreren en de zonden te vergeven, op het ontvangen ook van een overvloediger genade van de Heilige Geest, die u beter in staat moet stellen, de dienst van de verzoening Vgl. 2 Kor. 5, 18 waardig te vervullen. Wij zeggen tot u met de woorden van de apostel: „Laat iedereen in de staat blijven, waarin hij geroepen werd.” (1 Kor. 7, 20) Want allen, die in nauwe vereniging met Christus willen werken aan het heil van de mensen en voor zichzelf een heerlijke kroon van eeuwige glorie willen verwerven, moeten met alle volgzaamheid en trouwe gehoorzaamheid beantwoorden aan de roepstem van God. 46. Waardeert dit wonderbare geschenk van God en „dient Hem met blijdschap en elan” Vgl. Ps. 99, 2 vanaf uw jonge jaren.

Document

Naam: SUMMI DEI VERBUM
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 november 1963
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0712, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 9-38
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam