• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wie geroepen wordt om de gezondene en de dienaar te zijn van het Woord van God, de Verlosser van de mensheid, moet zich onderscheiden door heiligheid en wetenschap. Eerst en vooral door een grote heiligheid, groter, nl. dan die van de leken en de religieuze niet-priesters. Want, gelijk de engelachtige leraar juist opmerkt:

„Tegenover een kloosterling, die geen priester is, staat evident de priester door zijn wijding hoger in waardigheid. Want door de priesterwijding wordt iemand bestemd voor de hoogste bedieningen, waardoor Christus zelf in het Altaarsacrament wordt gediend.” H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 184, art. 8, corpus

Daarom moet het leven van hem, die verlangt eens dit verheven sacrament te mogen voltrekken en uitdelen, zich kenmerken door een vurige godsvrucht tot de heilige Eucharistie. Met deze godsvrucht tot het Lichaam en Bloed van Christus moeten nog andere devoties samengaan, die er zeer goed bij aansluiten, de devotie nl. tot de heilige naam Jezus en tot het Heilig Hart.

Document

Naam: SUMMI DEI VERBUM
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 november 1963
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0712, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 9-38
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam