• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat wij hebben gezegd moet uiteraard goed ter harte worden genomen door hen, die geroepen zijn om zich in vereniging met onze Verlosser als slachtoffer van liefde en gehoorzaamheid te wijden aan het heil van de mensen, en om een zuiver en maagdelijk leven te leiden, innerlijk en uiterlijk onthecht aan de vergankelijke goederen van deze wereld. Zo zullen zij hun ministerie waardiger vervullen en vruchtbaarder maken. Eens zal vanwege hun heilig ambt van hen gevraagd worden niet alleen de inzet van hun beste kwaliteiten, maar ook het offer van bepaalde rechtmatige verlangens van de natuur en het aanvaarden van lijden en vervolging, om zó getrouw en edelmoedig de taak van de Goed Herder te kunnen vervullen. Want iedere trouwe dienaar van Jezus Christus moet van zichzelf kunnen getuigen met Sint-Paulus: „Met de zwakken ben ik zwak geworden, om de zwakken te winnen. Alles ben ik voor allen, om er tot elke prijs enkelen te redden. En ik doe alles ter wille van het Evangelie om er ook zelf deel aan te krijgen.” (1 Kor. 9, 22-23)
Zo hebben gehandeld al die bisschoppen en priesters, die de Kerk, door hun heiligverklaring, aan alle geestelijken tot voorbeeld stelt.

Document

Naam: SUMMI DEI VERBUM
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 november 1963
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0712, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 9-38
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam