• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij vragen daarom als onze eerbiedwaardige broeders in het episcopaat, de priesters en de gelovigen, aan God, de Gever van alle goed, de verschuldigde dank te willen brengen voor de grote weldaden, die de providentiële oprichting van de seminaries aan de Kerk heeft geschonken. Tevens maken wij van dit eeuwfeest gaarne gebruik om tot allen een vaderlijk woord van aansporing te richten. Wij willen nl. alle leden van de katholieke Kerk hun gemeenschappelijke plicht voorhouden om de seminaries te steunen, in welke vorm dan ook. Ongetwijfeld is het eerst en vooral de taak van de bisschoppen, de directeuren van de seminaries, de geestelijke leiders en de leraren van de verschillende vakken, zich in te zetten voor het veelomvattende werk van het onderhoud, het onderricht, de bescherming en de vorming van de priesterkandidaten. Maar hun activiteit zou tevergeefs zijn of althans veel moeilijker en minder succesvol, als ze voorafgegaan en begeleid werd door de ijverige en voortdurende medewerking van de pastoors, de priesters, de religieuzen en de leken, die met de opvoeding van de jeugd zijn belast, en heel bijzonder van de christelijke ouders.

Document

Naam: SUMMI DEI VERBUM
Bij het 4e eeuwfeest van de oprichting van seminaries door het Concilie van Trente
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 november 1963
Copyrights: © 1965, Ecclesia Docens 0712, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 9-38
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 4 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam