• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat Christus aan de apostelen heeft toevertrouwd, hebben zij overgeleverd door hun prediking en hun geschriften, onder ingeving van de heilige Geest, aan alle geslachten tot de glorievolle wederkomst van Christus.
"De heilige Overlevering en de heilige Schrift vormen één heilige schat van het woord Gods", 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10. vert. uit Lat. waarin de op aarde pelgrimerende kerk, als in een spiegel, God aanschouwt, bron van al die rijkdom.
"De Kerk bestendigt in haar leer, leven en eredienst alles wat zij is, en alles wat zij gelooft, en zij geeft dit door aan alle geslachten". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 8. vert. uit Lat.
Dankzij de bovennatuurlijke geloofszin houdt het gehele Godsvolk niet op de gave van de goddelijk openbaring te ontvangen, er dieper in door te dringen en meer vanuit de openbaring te leven.
De opdracht het woord van God authentiek te verklaren is alleen toevertrouwd aan het leergezag van de Kerk: de paus en de bisschoppen in verbondenheid met hem.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 28 april 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam