• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
   INLEIDING
4  -  De opbouw van deze catechismus

4 - De opbouw van deze catechismus

De opzet van deze catechismus is ontleend aan de grote traditie van catechismussen die de catechese ordenen rond vier "zuilen": de geloofsbelijdenis van het doopsel (het Symbolum), de sacramenten van het geloof, het geloofsleven (de Geboden), het gebed van de gelovige (het Onze Vader).
Deel I: de geloofsbelijdenis
Wie door het doopsel tot Christus behoren, moeten het geloof van hun doopsel ten overstaan van de mensen belijden. Vgl. Mt. 10, 32 Vgl. Rom. 10, 9 Daarom zet de catechismus eerst uiteen waarin de openbaring bestaat waardoor God zich tot de mens richt en zich aan hem schenkt. Dan volgt de uiteenzetting over het geloof, het antwoord van de mens aan God (eerste sectie). De geloofsbelijdenis, het Symbolum, vat samen welke gaven God, als Bewerker van alle goed, als Verlosser en Heiligmaker aan de mens geschonken heeft. Zij ordent die aan de hand van de "drie fundamentele artikelen" van ons doopsel: het geloof in de ene God: de almachtige Vader en Schepper; Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer en Redder; de heilige Geest in de heilige kerk (tweede sectie).
Deel II: de sacramenten van het geloof
Het tweede deel van de catechismus zet uiteen hoe het heil van God, eens en voor altijd verwezenlijkt door Jezus Christus en door de heilige Geest, in de heilige handelingen van de liturgie van de kerk tegenwoordig gesteld wordt (eerste sectie), vooral in de zeven sacramenten (tweede sectie).
Deel III: het geloofsleven
Het derde deel van de catechismus beschrijft het uiteindelijke doel van de mens, die geschapen is naar het beeld van God: de gelukzaligheid en de wegen om die te bereiken: door een juist en vrij handelen met behulp van de wet en de genade van God (eerste sectie); door een handelen dat het dubbele gebod van de liefde verwerkelijkt, ontvouwd in de Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
van God (tweede sectie).
Deel IV: het gebed in het geloofsleven
Het laatste deel van de catechismus behandelt de zin en het belang van het gebed in het leven van de gelovigen (eerste sectie). Dit deel wordt afgesloten met een kort commentaar op de zeven beden van het gebed des Heren (tweede sectie). Daarin vinden wij inderdaad de samenvatting van de weldaden waarop wij mogen hopen en die onze hemelse Vader ons wil toevertrouwen.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 5 januari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam