• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In het Onze Vader zijn de eerste drie beden gericht op de heerlijkheid van de Vader: de heiliging van de naam, de komst van het rijk en de vervulling van de goddelijke wil. In de andere vier bieden wij Hem onze verlangens aan' deze beden gaan over ons leven en zij vragen God dat Hij ons leven mag voeden en genezen van de zonde en ons bijstaan in onze strijd voor de overwinning van het goede op het kwade.
Wanneer wij vragen: "Uw naam worde geheiligd", treden wij binnen in het plan van God, in de heiliging van zijn naam - geopenbaard aan Mozes, later in Jezus - door ons en in ons, net zo goed als in elk volk en in elk mens.
Met de tweede bede heeft de kerk voornamelijk de wederkomst van Christus en de uiteindelijke komst van het rijk van God op het oog. Ook bidt de kerk in het "heden" van ons leven, hiermee voor de groei van het rijk van God.
In de derde bede vragen wij onze Vader om onze wil te verenigen met die van zijn Zoon, zodat Wij zijn heilsplan in het leven van de wereld kunnen uitvoeren.
In de vierde bede zeggen wij "Geef ons" en geven daarmee, in gemeenschap met onze broeders en zusters, uiting aan ons kinderlijk vertrouwen in onze hemelse Vader. "Ons brood" geeft het aardse voedsel aan dat noodzakelijk is voor het onderhoud van ons allen, en het betekent ook het brood des levens het woord van God en het lichaam van Christus Het wordt ontvangen in het "heden" van God als het onontbeerlijke voedsel, het bovennatuurlijke voedsel voor het feestmaal in het koninkrijk, waarop de eucharistie vooruitloopt.
Met de vijfde bede roepen wij voor onze schuld de barmhartigheid van God af; deze barmhartigheid kan alleen dan doordringen in ons hart, als wij onze vijanden hebben kunnen vergeven, naar het voorbeeld en met de hulp van Christus.
Wanneer wij zeggen "Leid ons niet in bekoring", vragen wij God dat Hij niet toelaat dat wij de weg inslaan die naar de zonde leidt. Met deze bede roepen wij de Geest van onderscheiding en van kracht af, hiermee vragen wij met aandrang om de genade van de waakzaamheid en om de volharding in het laatste uur.
In de laatste bede, "Maar verlos ons van het kwade", bidt de gelovige samen met de kerk tot God dat Hij de overwinning laat zien die Christus reeds behaald heeft op de "vorst van deze wereld", op de Satan, de engel die zich persoonlijk verzet tegen God en tegen zijn heilsplan.

Met het afsluitende "Amen" geven wij ons "fiat" aan de zeven beden. "Zo geschiede".

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam