• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eenvoudig en gelovig vertrouwen, nederige en blijde zekerheid zijn de vereiste gesteldheden om het Onze Vader te bidden.
Wij kunnen God aanroepen als "Vader", omdat de mensgeworden Zoon van God Hem aan ons geopenbaard heeft. Wij zijn door het doopsel ingelijfd in het lichaam van de Zoon van God en in Hem zijn wij de aangenomen kinderen van God geworden.
Het gebed van de Heer brengt ons tot gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Het openbaart ons tevens aan onszelf. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22. § 1
Bidden tot onze Vader moet in ons de wil tot ontwikkeling brengen om op Hem te lijken, alsmede ons een nederig hart geven vol vertrouwen.

Doordat wij zeggen "Onze" Vader, doen we een beroep op het Nieuwe Verbond in Jezus Christus, de gemeenschap met de heilige Drie-eenheid en de goddelijke liefde, die zich door de Kerk wereldwijd uitstrekt.

"Die in de hemel zijt" duidt geen plaats aan maar de verhevenheid van God en zijn aanwezigheid in het hart van de vromen. De hemel, het huis van de Vader vormt het ware vaderland, waarnaar wij uitzien en waartoe wij nu reeds behoren.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam