• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De traditionele uitdrukking "gebed des Heren" ("oratio dominica") betekent dat het gebed tot onze Vader ons geleerd en gegeven wordt door de Heer Jezus. Dat gebed dat tot ons gekomen is via Jezus, is werkelijk uniek: het is "van de Heer". En inderdaad, enerzijds geeft de eniggeboren Zoon ons door de woorden van dat gebed de woorden die de Vader Hem gegeven heeft: Vgl. Joh. 17,7 Hij is de leraar van ons gebed. Anderzijds kent Hij, als Woord dat mens geworden is, in zijn menselijk hart de noden van zijn menselijke broeders en zusters, en openbaart Hij ze ons: Hij staat model voor ons gebed.

Jezus laat ons echter geen formule na die we werktuiglijk moeten herhalen. Vgl. Mt. 6, 7 Vgl. 1 Kon. 18, 26-29 Zoals voor elk mondgebed geldt, leert de Heilige Geest de kinderen van God bidden tot hun Vader door het woord van God. Jezus geeft ons niet alleen de woorden van ons kinderlijk gebed, maar ook geeft Hij ons de Geest door wie de woorden in ons "geest en leven" (Joh. 6, 63) worden. Sterker nog: het bewijs en de mogelijkheid van ons kinderlijk gebed bestaan hierin dat de Vader "de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden heeft, die roept "Abba, Vader!"' (Gal. 4,6). Omdat ons gebed de tolk is van onze verlangens bij God, "weet Hij die de harten doorgrondt", de Vader, ook "waar de Geest op zint, want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoelingen" (Rom. 8, 27). Het gebed tot onze Vader krijgt een plaats binnen de mysterievolle zending van de Zoon en de Geest.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam