• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
DEEL 4  -  HET CHRISTELIJK GEBED
TWEEDE SECTIE  -  HET GEBED VAN DE HEER: HET "ONZE VADER"

TWEEDE SECTIE - Het gebed van de Heer: Het "Onze Vader"

"Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft"' (Lc. 11, 1). Als antwoord op dat verzoek vertrouwt de Heer aan zijn leerlingen en aan zijn Kerk het fundamentele christelijke gebed toe. De heilige Lucas geeft er een korte weergave van (bestaande uit vijf beden), Vgl. Lc. 11, 2-4 de heilige Matteüs een verder uitgewerkte versie (bestaande uit zeven beden). Vgl. Mt. 6, 9-13 De liturgische traditie van de Kerk heeft de tekst van de heilige Matteüs aangehouden: (Mt. 6, 9-13).

Onze Vader die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade. Dit is de Nederlandse versie weergegeven tot 2016.

Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
Geheiligd zij uw Naam.
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede,
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Dit is de Vlaamse versie tot 2016.

(redactionele toevoeging:)

Onze Vader die in de hemel zijt;
uw naam worde geheiligd;
uw rijk kome;
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren;
en breng ons niet in beproeving;
maar verlos ons van het kwade. Gemeenschappelijk Vlaams-Nederlandse versie vanaf 2016.

Al in een vroeg stadium heeft men in de liturgische praktijk het gebed van de Heer afgerond met een lofprijzing. In de Didachè Apostolische Vader, Onderwijs van de Twaalf Apostelen, Didachè. 8,2 luidt deze als volgt: "Want van U is de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid". De Apostolische Constituties Apostolische Vader, Constitutiones Apostolorum (1 jan 400). 7,24,1 voegen er aan het begin aan toe: "het Koninkrijk" en dat is de formule die in het oecumenische gebed vandaag wordt aangehouden. De byzantijnse traditie voegt er na "de heerlijkheid" aan toe "Vader, Zoon en heilige Geest". Het Romeins missaal heeft de laatste bede Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Altaarmissaal (NL) blz. 715 verder uitgewerkt, vanuit het expliciete standpunt van het "uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop" (Tit. 2, 13) en naar de komst van onze Heer Jezus Christus; dan volgt de instemming van de verzamelde gemeenschap of de herhaling van de lofprijzing uit de Apostolische Vader
Constitutiones Apostolorum (1 januari 400)
.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam