• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Heilige Geest, die de kerk onderricht en haar aan alles herinnert wat Jezus heeft gezegd, voedt haar ook op tot een leven in gebed: Hij inspireert haar tot steeds nieuwe uitdrukkingswijzen binnen de blijvende basisvormen: zegening, smeekgebed, voorspraak, dankzegging en lofprijzing.

Omdat God de mens zegent, kan deze op zijn beurt van harte Hem zegenen die de bron is van elke zegening.

De vergeving, het zoeken van het koninkrijk, alsmede elke waarachtige nood vormen het voorwerp van het smeekgebed.

Het gebed van voorspraak bestaat in een verzoek ten gunste van een ander. Het kent geen grenzen en strekt zich zelfs uit tot de vijanden.

Elke vreugde en elk verdriet, elke gebeurtenis en elke nood kunnen het voorwerp vormen van de dankzegging, die deelneemt aan de dankzegging van Christus en zo het hele leven moet vervullen: "Dankt God voor alles" (1 Tess. 5, 18).

Het gebed van lofprijzing dat geheel en al belangeloos is, richt zich tot God: het verheerlijkt Hem, niet alleen om wat Hij doet, maar méér nog omdat HIJ IS.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam