• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De sabbat stelde de voltooiing voor van de eerste schepping; hij werd vervangen door de zondag die aan de nieuwe schepping herinnert, die met de verrijzenis van Christus is begonnen.
De Kerk viert de dag van Christus' verrijzenis op de achtste dag, die terecht de dag des Heren, of zondag, wordt genoemd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 106

"De zondag (...) moet in de gehele Kerk als de oorspronkelijke geboden feestdag onderhouden worden". Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1246. § 1 "Op zondag en op andere verplichte feestdagen zijn de gelovigen verplicht aan de Mis deel te nemen". Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1247

"Op zondag en op andere verplichte feestdagen dienen de gelovigen zich te onthouden van werken en bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst aan God, voor de vreugde die voor de dag des Heren gepast is, of voor de nodige ontspanning van geest en lichaam". Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1247

De instelling van de zondag draagt ertoe bij dat allen "kunnen genieten van voldoende rust en vrije tijd voor de verzorging van hun gezinsleven, van hun cultureel, maatschappelijk en godsdienstig leven". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 67. § 3

Iedere Christen moet vermijden om anderen lasten op te leggen die hen zouden verhinderen om de dag des Heren te onderhouden.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 10 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam