• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Denk aan de sabbat; die moet heilig zijn voor u. Zes dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor de Heer uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten (Ex. 20,8-10). Vgl. Deut. 5,12-15

De sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de sabbat. De Mensenzoon is dus Heer ook van de sabbat (Mc. 2,27-28).

Het derde gebod van de decaloog herinnert aan de heiligheid van de sabbat: "de zevende dag is een sabbat, een volstrekte rustdag, gewijd aan Jahwe" (Ex. 31,15).

De Schrift herinnert in dit verband aan de schepping : "In zes dagen immers heeft Jahwe de hemel, de aarde, de zee met al wat er in is gemaakt. Maar de zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt" (Ex. 20,11).
De Schrift onthult in de dag des Heren ook nog een herdenking van de bevrijding van Israël uit de Egyptische slavernij: "Bedenk dat gij slaaf zijt geweest in Egypte en dat Jahwe uw God u met sterke hand en uitgestrekte arm uit dat land heeft geleid. Daarom heeft Hij u geboden de sabbat te onderhouden (Deut. 5,15).

God heeft de sabbat aan Israël gegeven om die als een teken van het onverbreekbare verbond te onderhouden. Vgl. Ex. 31,16 De sabbat hoort toe aan de Heer, hij blijft als een heilige dag gereserveerd voor de lofprijzing van God, van zijn scheppingswerk en van zijn heilzaam optreden ten gunste van Israël.

Het handelen van God staat model voor het handelen van de mens. Als God op de zevende dag "rustte om op adem te komen" (Ex. 31, 17), moet de mens ook "zijn werk laten liggen" en de anderen, vooral de armen, de kans geven om "op adem te komen" (Ex. 23, 12). De sabbat doet ons de dagelijkse arbeid onderbreken en stelt een rustpauze in. Het is een dag van protest tegen de slavernij van de arbeid en de cultus van het geld. Vgl. Neh. 13, 15-22 Vgl. 2 Kron. 36, 21

Het Evangelie vermeldt talrijke incidenten, waarbij Jezus ervan beschuldigd wordt de wet van de sabbat te overtreden. Maar nooit doet Jezus afbreuk aan de heiligheid van die dag. Vgl. Mc. 1,21 Vgl. Joh. 9,16 Met gezag geeft Hij aan wat er de juiste interpretatie van is: "De sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de sabbat" (Mc. 2,27). Met echt mededogen kent Christus zich het recht toe "om op de sabbat goed te doen veeleer dan kwaad, iemand te redden liever dan hem te doden" (Mc. 3,4). De sabbat is de dag van de Heer van alle barmhartigheid en van de eer van God. Vgl. Mt. 12,5 Vgl. Joh. 7,23 "De Mensenzoon is Heer van de sabbat" (Mc. 2,28).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam