• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Heer onze God, hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde" (Ps. 8,2).
Het tweede gebod schrijft ons voor de naam van de Heer te eerbiedigen. De naam van de Heer is heilig.
Het tweede gebod verbiedt elk ongepast gebruik van de naam van God. Men spreekt van godslastering, wanneer iemand de naam van God, van Jezus Christus, van de Maagd Maria en van de heiligen beledigend gebruikt.
De meineed roept God aan als getuige van een leugen. De eedbreuk is een zware tekortkoming tegenover de Heer, die steeds trouw is aan zijn beloften.
"Zweer niet bij de Schepper noch bij een schepsel, tenzij het gebeurt in waarheid, noodzaak en eerbied".H. Ignatius, Ex. Spir. 38
Bij het doopsel krijgt de christen zijn naam in de kerkgemeenschap. De ouders, peetouders en pastoor moeten erop toezien dat aan de dopeling een christelijke voornaam gegeven wordt. Het patroonschap van een heilige geeft de christen een voorbeeld van liefde en verzekert hem van zijn gebed.
De christen begint zijn gebeden en zijn werken met een kruisteken "in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen".

God noemt iedereen bij zijn naam Vgl. Jes. 43,1

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 maart 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam