• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? - Als gij het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden" (Mt. 19, 16-17).

Door zijn optreden en zijn verkondiging heeft Jezus de blijvende waarde van de Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
bevestigd.

De Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
werd gegeven binnen het verbond dat God met zijn volk sloot. In en door dit verbond krijgen de Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
van God hun ware betekenis.

Trouw aan de Schrift en in overeenstemming met het voorbeeld van Jezus, heeft de kerkelijke overlevering aan de Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
een grondleggende belangrijkheid en betekenis toegekend.

De Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
vormt een organische eenheid waarin elk "woord" of elk "gebod" naar het geheel verwijst. Eén gebod overtreden is de hele Wet overtreden. Vgl. Jak. 2, 10-11

De decaloog is een bevoorrechte verwoording van de natuurwet. Wij kennen de Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
door de goddelijke openbaring en door de menselijke rede.

De Catechismus-Compendium
Tien Geboden
()
brengen in hun wezenlijke inhoud zware verplichtingen mee. Maar soms houdt het onderhouden van deze geboden verplichtingen in, waarvan de materie op zichzelf licht is.

Door zijn genade maakt God het mogelijk dat wij kunnen uitvoeren, wat Hij ons gebiedt.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 22 mei 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam