• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De genade van de Heilige Geest vertrouwt ons de gerechtigheid van God toe. De Heilige Geest verenigt ons door het geloof en het Doopsel met het lijden en de verrijzenis van Christus en doet ons zo delen in diens leven.

De rechtvaardiging heeft, evenals de bekering, twee kanten. Onder impuls van de genade keert de mens zich naar God toe en wendt hij zich af van de zonde. Zo ontvangt hij vergiffenis en gerechtigheid uit den hoge.
De rechtvaardiging omvat de vergeving van de zonden, de heiliging en de vernieuwing van de innerlijke mens.

Het lijden van Christus heeft voor ons de rechtvaardiging verdiend. Zij wordt ons geschonken door het Doopsel. Ze maakt ons gelijkvormig aan de gerechtigheid van God die ons tot rechtvaardigen maakt. Ze heeft de heerlijkheid van God en van Christus en de gave van het eeuwig leven tot doel. Ze is het werk bij uitstek van de barmhartigheid van God.

De genade is de hulp die God ons schenkt om te beantwoorden aan onze roeping om aangenomen kinderen van Hem te worden. Ze leidt ons binnen in de innigheid van het trinitair leven.
Het goddelijk initiatief in het werk van de genade gaat vooraf aan het vrije antwoord van de mens. Het bereidt hem erop voor en wekt het op. De genade beantwoordt aan de diepe verlangens van de menselijke vrijheid; ze roept ze op tot medewerking en vervolmaakt ze.

De heiligmakende genade is de vrij geschonken gave van Gods leven, die door de Heilige Geest in onze ziel uitgestort wordt om haar van de zonde te genezen en te heiligen.

De heiligmakende genade maakt ons "welgevallig voor God". De charismata, bijzondere genaden van de Heilige Geest, zijn gericht op de heiligmakende genade en hebben het algemeen welzijn van de kerk tot doel. God is ook werkzaam in tal van genaden van bijstand die verschillen van de habituele genade die steeds in ons blijft.

Wij hebben slechts verdienste bij God, omdat Hij de mens naar zijn vrije beslissing betrekt in het werk van zijn genade. De verdienste behoort op de eerste plaats toe aan Gods genade, op de tweede plaats aan de menselijke medewerking. De verdienste van de mens komt toe aan God.

Op grond van ons aangenomen kindschap kan de genade van de Heilige Geest ons een werkelijke verdienste schenken volgens de vrij geschonken gerechtigheid van God. De liefde is in ons de voornaamste bron van verdienste tegenover God.

Niemand kan de eerste genade verdienen die aan de oorsprong ligt van de bekering. Bewogen door de Heilige Geest kunnen wij voor onszelf en voor anderen de genaden verdienen die nodig zijn om tot het eeuwig leven te komen, evenals de noodzakelijke tijdelijke goederen.

"De roeping tot de volheid van christelijk leven en tot de volmaaktheid van de liefde is gericht tot allen die in Christus geloven". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 40 "De christelijke volmaaktheid heeft slechts een grens: er geen te hebben".H. Gregorius van Nyssa, V. Mos

"Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen" (Mt. 16, 24).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 19 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam