• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De deugd is een habituele en standvastige gesteltenis om het goede te doen.

De menselijke deugden zijn stabiele gesteltenissen van het verstand en de wil die onze daden regelen, onze hartstochten ordenen en ons gedrag leiden volgens rede en geloof. Ze kunnen gegroepeerd worden rond vier kardinale deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.

De voorzichtigheid maakt het de praktische rede mogelijk om in alle omstandigheden het werkelijk goede te ontwaren en om de juiste middelen te kiezen om dit te realiseren.

De rechtvaardigheid bestaat in de constante en vaste wil om aan God en de naaste te geven wat hun toekomt.

De sterkte maakt het mogelijk om in moeilijkheden de standvastigheid en de volharding op te brengen in het streven naar het goede.

De matigheid tempert de aantrekkelijkheid van het zingenot en schenkt evenwicht in het gebruik van de geschapen goederen.

De zedelijke deugden groeien door opvoeding, door weloverwogen daden en door volharding in de inspanning. De goddelijke genade zuivert en verheft ze.

De goddelijke deugden stellen de christenen in staat in verbondenheid met de heilige Drie-eenheid te leven. Ze hebben God als oorsprong, motief en einddoel, God gekend door het geloof, verhoopt en bemind om Zichzelf.

Er zijn drie goddelijke deugden: het geloof, de hoop en de liefde. Vgl. 1 Kor. 13, 13 Ze vormen alle morele deugden en wekken die tot leven.

Door het geloof geloven wij in God en geloven wij alles wat Hij ons geopenbaard heeft en dat de heilige Kerk ons voorhoudt te geloven.

Door de hoop verlangen en verwachten wij van God in een vast vertrouwen het eeuwig leven en de genade om het te verdienen.

Door de liefde beminnen wij God boven alles, en onze naaste als onszelf omwille van de liefde van God. Zij is de "band van volmaaktheid" (Kol. 3, 14) en de vorm van alle deugden.

De zeven gaven van de Heilige Geest, die aan de Christenen worden verleend, zijn: wijsheid, inzicht, raad, sterkte, kennis, vroomheid en ontzag voor God.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 maart 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam