• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De term "hartstochten" duidt op de gemoedsaandoeningen of gevoelens. Door zijn emoties voorvoelt de mens het goede en vermoedt hij het kwade.
De voornaamste hartstochten zijn liefde en haat, verlangen en vrees, vreugde, droefheid en woede.
De hartstochten als gevoelsbewegingen zijn moreel noch goed noch slecht. Maar naargelang zij al dan niet onder de rede en de wil staan, worden ze moreel goed of kwaad.
De gemoedsbewegingen en gevoelens kunnen geïntegreerd worden in de deugden of tot ontaarding komen in de ondeugden.
De morele volmaaktheid bestaat erin dat de mens niet alleen door zijn wil, maar ook door zijn "hart" tot het goede bewogen wordt.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam