• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In zichzelf zijn hartstochten noch goed, noch slecht. Ze krijgen slechts een morele kwalificatie in de mate waarin ze uitgaan van de rede en van de wil. De hartstochten worden vrijwillig genoemd "ofwel omdat ze bevolen worden door de wil ofwel omdat de wil er zich niet tegen verzet". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II,24,1 Het behoort tot de volmaaktheid van het moreel of menselijk goed dat de hartstochten worden geregeld door de rede. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II,24,3

De sterke gevoelens zeggen niets over de moraliteit of de heiligheid van de personen; ze zijn de onuitputtelijke bron van beelden en genegenheden waarin het morele leven zich uitdrukt. De hartstochten zijn moreel goed, wanneer ze bijdragen tot een goede daad, en slecht in het tegenovergestelde geval. De goede wil richt de gevoelsbewegingen die hij opvangt naar het goede en naar de zaligheid; de slechte wil bezwijkt onder de ongeordende hartstochten en maakt ze erger. De emoties en de gevoelens kunnen geïntegreerd worden in de deugden of tot ontaarding komen in de ondeugden .

In het christelijk leven voltooit de heilige Geest zelf zijn werk door de hele persoon in beweging te brengen, met inbegrip van zijn lijden, angsten en droefheden, zoals blijkt uit de doodstrijd en het lijden van de Heer. In Christus kunnen de menselijke gevoelens hun voltooiing vinden in de goddelijke liefde en zaligheid.

De morele volmaaktheid bestaat hierin dat de mens naar het goede toe wordt bewogen niet alleen door zijn wil maar ook door zijn zinnelijk streefvermogen, volgens het woord van de psalm: "Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar U, de God die leeft" (Ps. 84, 3).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam