• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De term "hartstocht" behoort tot het christelijk erfgoed. De gevoelens of hartstochten duiden de emoties of bewegingen van het gevoelsvermogen aan, die ertoe leiden te handelen of niet te handelen met het oog op wat gevoeld of voorgesteld wordt als goed of als kwaad.

De hartstochten zijn natuurlijke componenten van de menselijke psyche, ze vormen de plaats waar het gevoelsleven en het leven van de geest in elkaar overgaan en verzekeren de band tussen beide. Onze Heer duidt het menselijk hart aan als de bron waaruit de stroom van de hartstochten opborrelt. Vgl. Mc. 7, 21

De hartstochten zijn talrijk. De meest fundamentele hartstocht is de liefde die veroorzaakt wordt door de aantrekkelijkheid van het goede. De liefde veroorzaakt het verlangen naar het afwezige goed en de hoop het te verkrijgen. Deze beweging wordt voltooid in de vreugde om het bezit van het goede. De vrees voor het kwade veroorzaakt haat, afwijzing en vrees voor het komende kwaad. Deze beweging wordt voltooid in de droefheid om het aanwezige kwaad of in de woede die zich er tegen verzet.

"Liefde is het goede willen voor iemand". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II,26,4 Alle andere gemoedsaandoeningen hebben hun bron in die oorspronkelijke beweging van het menselijk hart naar het goede. Alleen het goede moet bemind worden. H. Augustinus, Over de Drie-eenheid, De Trinitate. 8,3,4 "De gevoelens zijn slecht als de liefde slecht is, goed als de liefde goed is". H. Augustinus, Over de Stad Gods, De Civitate Dei. 14,7

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 21 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam