• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"God heeft de mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen" (Sir. 15, 14) opdat hij zich vrij aan zijn Schepper zou kunnen hechten en zo de gelukzalige volmaaktheid bereiken. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 17. § 1

De vrijheid is de mogelijkheid om te handelen of niet te handelen, en zo uit zichzelf vrije daden te stellen. Ze bereikt haar volmaaktheid wanneer ze gericht is op God, het opperste goed.

Vrijheid kenmerkt de eigenlijke menselijke daden. Ze maakt de mens verantwoordelijk voor de daden die hij vrijwillig stelt. Zijn weloverwogen handelen komt hem toe als iets dat hem eigen is.

De toerekeningsvatbaarheid of de verantwoordelijkheid voor een daad kan verminderd of opgeheven worden door onwetendheid, geweld, vrees en andere psychische of sociale factoren.

Het recht van zijn vrijheid gebruik te maken, is een eis die onlosmakelijk verbonden is met de menselijke waardigheid, vooral in religieuze of morele kwesties. Het gebruiken van de vrijheid impliceert echter niet het vermeende recht om alles te zeggen of alles te doen.

"Voor de vrijheid heeft Christus ons vrij gemaakt" (Gal. 5, 1).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam