• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de Latijnse ritus heeft de viering van het Huwelijk tussen twee katholieke gelovigen gewoonlijk plaats tijdens de heilige Mis, wegens de band van alle sacramenten met het paasmysterie van Christus. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 61 In de Eucharistie komt de gedachtenis van het Nieuwe Verbond tot stand, waarin Christus zich voor altijd heeft verenigd met de kerk, zijn geliefde bruid, voor wie Hij zich heeft overgeleverd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 6 Het is dus passend dat echtgenoten hun instemming om zich door de offerande van hun leven aan elkaar te geven, bezegelen zowel door hun offerande . te verenigen met die van Christus voor zijn kerk -offerande die in het eucharistisch offer tegenwoordig gesteld wordt-, als door de eucharistie te ontvangen. Want door te communiceren aan hetzelfde lichaam en bloed van Christus "vormen zij nog slechts een lichaam in Christus. Vgl. 1 Kor. 10, 17

"Aangezien de liturgische viering van het Huwelijk een sacramentele daad van heiliging is, moet zij (...) uit zichzelf geldig, waardig en vruchtbaar zijn". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 67. vert. ontleend aan de Horstink Het is dus passend dat toekomstige echtgenoten zich door het ontvangen van het Boetesacrament op de viering van hun Huwelijk voorbereiden.

Volgens de Latijnse traditie zijn het de echtgenoten die, als bedienaars van de genade van Christus, elkaar het Sacrament van het Huwelijk toedienen door voor de Kerk hun jawoord uit te spreken. In de tradities van de Oosterse Kerken, zijn de priesters (bisschoppen of presbiters) getuigen van het wederzijdse jawoord van bruid en bruidegom Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 817, maar voor de geldigheid van het Sacrament is hun zegen ook noodzakelijk. Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 828

In de verschillende liturgische tradities zijn zegening- en epiklesegebeden rijkelijk voorhanden. Zij smeken Gods genade en zegen af over het nieuwe echtpaar, in het bijzonder over de bruid. In de epiklese van dit Sacrament ontvangen de echtgenoten de Heilige Geest als liefdesgemeenschap tussen Christus en de Kerk. Vgl. Ef. 5, 32 Hij is het zegel van hun verbond, de altijdstromende bron van hun liefde, de kracht waardoor hun trouw wordt vernieuwd.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam