• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Sacramenten zijn werkzame tekenen van de genade, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de Kerk, waardoor ons het goddelijk leven verleend wordt. De zichtbare riten waarmee de sacramenten gevierd worden, duiden de genade aan die elk Sacrament eigen is, en verwezenlijken die. Ze dragen vrucht in wie ze in de vereiste gesteltenis ontvangen.
De Kerk viert de Sacramenten als priesterlijke gemeenschap, gestructureerd door het gemeenschappelijk priesterschap van de gedoopten en dat van de gewijde bedienaars.
De heilige Geest bereidt ons voor op de Sacramenten door het woord van God en door het geloof waarmee wij het woord met een juiste instelling van hart ontvangen. Dan versterken de sacramenten het geloof en drukken het uit.
De vrucht van het sacramentele leven is tegelijk persoonlijk en ekklesiaal. Enerzijds bestaat deze vrucht voor elke gelovige z'n het leven voor God in Jezus Christus; anderzijds bestaat zij voor de Kerk in het groeten in de liefde en in haar zending om te getuigen.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam