• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Credo eindigt, zoals ook het laatste boek van de heilige Schrift, Vgl. Openb. 22, 21 met het Hebreeuwse woord Amen. Men vindt het herhaaldelijk op het einde van de gebeden in het Nieuwe Testament. De Kerk beëindigt haar gebeden eveneens met "Amen".
In het Hebreeuws gaat Amen op dezelfde wortel terug als het woord "geloven". Deze wortel betekent standvastigheid, betrouwbaarheid en trouw. Zo begrijpt men waarom "Amen" ook gezegd kan worden over de trouw van God ten opzichte van ons en van ons vertrouwen in Hem.
Bij de profeet Jesaja vindt men de uitdrukking "God van waarheid", letterlijk staat er "God van het Amen", d.w.z. God, trouw aan zijn beloften. "Ieder in het land die zegen over zich afroept, zal zich zegenen bij de God van het Amen" (Jes. 65, 16). Onze Heer gebruikt vaak het woord "Amen", Vgl. Mt. 6, 2.5.16 soms twee keer achter elkaar, Vgl. Joh. 5, 19 om de betrouwbaarheid van zijn leer, van zijn gezag, dat steunt op de waarheid van God, te onderstrepen.
Het "Amen" aan het einde van het Credo herneemt en bevestigt derhalve de eerste twee woorden "Ik geloof". Geloven is "Amen" zeggen tegen de woorden, de beloften, de geboden van God, het is volkomen vertrouwen op Hem die het "Amen" is van de oneindige liefde en de volmaakte trouw. Het christelijk leven van iedere dag zal dan het "Amen" zijn op het "Ik geloof" van de geloofsbelijdenis van ons Doopsel:
Laat de geloofsbelijdenis voor u als een spiegel zijn. Bekijk uzelf, of u alles gelooft, wat u belijdt te geloven, en verheug u iedere dag om uw geloof. H. Augustinus, Preken, Sermones. 58,11,13, vert. uit Lat.
Jezus Christus zelf is het "Amen" (Openb. 3, 14). Hij is het definitieve "Amen" van de liefde van de Vader voor ons; Hij aanvaardt ons "Amen" aan de Vader en voltooit het: "Want alle beloften van God zijn in Hem waar gemaakt. Daarom spreken wij door Hem ook ons "Amen, Ja, zo is het, God ter ere" (2 Kor. 1, 20).
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen. Doxologie na het Eucharistisch gebed, vert. Altaarmissaal (NL), blz. 695, 701, 706, 714

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam