• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Het lichaam is de spil van het heil". Tertullianus, De Resurrectione Carnis. 8,2, vert. uit Lat. Wij geloven in God die de Schepper is van het lichaam; wij geloven in het Woord dat vleesgeworden is om het vlees te verlossen; wij geloven in de verrijzenis van het lichaam, de voltooiing van de schepping en de verlossing van het lichaam.
Door de dood wordt de ziel van het lichaam gescheiden, maar bij de verrijzenis zal God aan ons verheerlijkt lichaam het onvergankelijke leven teruggeven door het weer met onze ziel te verenigen. Evenals Christus verrezen is en voor altijd leeft, zo zullen wij allen op de laatste dag verrijzen.
"Wij geloven in de ware verrijzenis van dit lichaam dat wij nu bezitten". 2e Concilie van Lyon, 4e Zitting - Geloofsbelijdenis van Keizer Michael Palaiologos, Sessio IV - Professio fidei Michaelis Palaeologi (6 juli 1274), 4. vert. uit Lat. Echter een natuurlijk lichaam wordt in het graf gezaaid, een onvergankelijk, Vgl. 1 Kor. 15, 42 een "geestelijk lichaam" (1 Kor. 15, 44) verrijst.
Ten gevolge van de erfzonde moet de mens "de lichamelijke dood ondergaan, waarvan hij gevrijwaard zou zijn, als hij niet gezondigd had." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 18. vert. uit Lat.
Jezus, de Zoon van God, heeft vrijwillig de dood voor ons ondergaan in een totale en vrijwillige onderwerping aan de wil van God, zijn Vader. Door zijn dood heeft Hij de dood overwonnen en zo voor alle mensen de mogelijkheid van het heil geopend.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam