• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het 1e Concilie van Constantinopel
Credo van Nicea - Constantinopel
(31 juli 381)
brengt "de vergeving van de zonden" in verband met de belijdenis van het geloof in de heilige Geest. Immers, de verrezen Christus heeft de apostelen, toen Hij hun de heilige Geest gaf, de macht verleend zonden te vergeven.
Het Doopsel is het eerste en belangrijkste Sacrament voor de vergeving van de zonden: het verenigt ons met de gestorven en verrezen Christus en schenkt ons de heilige Geest.
Door de wil van Christus bezit de Kerk de macht de zonden van de gedoopten te vergeven en zij oefent deze gewoonlijk uit door de bisschoppen en de priesters in het Sacrament van Boete en Verzoening.
"Bij de vergeving van zonden zijn de priesters en de Sacramenten als het ware instrumenten, waarmee onze Heer Jezus Christus, die zelf bewerker en uitdeler van het heil is, de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in ons bewerkt". Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. 1,11,6, vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 februari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam