• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk is de "gemeenschap van de heiligen": dit betekent allereerst: gemeenschap van "heilige zaken" (sancta). Voor alles wordt daarmee de Eucharistie bedoeld, waardoor "de eenheid van de gelovigen die in Christus één lichaam vormen, uitgebeeld en verwezenlijkt wordt". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 3. vert. uit Lat.
Deze uitdrukking verwijst ook naar de gemeenschap van de "heilige personen" (sancti) in Christus, die "voor allen gestorven is" zodat al wat ieder doet of lijdt in en voor Christus, vrucht draagt voor allen.
"Wij geloven in de gemeenschap van alle christengelovigen, d.w.z. van hen die nog pelgrims zijn op deze aarde, van hen die overleden zijn en gelouterd worden, en van hen die de hemelse gelukzaligheid genieten. En wij geloven dat allen tezamen één Kerk vormen. Tevens geloven wij dat in deze gemeenschap onze gebeden steeds gehoor vinden bij de barmhartige liefde van God en zijn heiligen". H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Sollemnis Professio Fidei - Ter afsluiting van het jaar van het geloof, Solemni hac liturgia - Credo van het Volk van God (30 juni 1968), 40

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 19 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam