• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Christus Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk, gereinigd van zonde" (Tit. 2, 14).
"Gij zijt derhalve een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk" (1 Pt. 2, 9).
Men treedt toe tot het volk van God door het geloof en het Doopsel. "Tot het nieuwe volk van God zijn alle mensen geroepen", 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 13. vert. uit Lat. opdat alle mensen in Christus "één gezin en één volk van God vormen". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 1. vert. uit Lat.
De Kerk is het lichaam van Christus. Door de Geest en zijn werking in de sacramenten, vooral de Eucharistie, maakt de gestorven en verrezen Christus de gemeenschap van de gelovigen tot zijn lichaam.
In de eenheid van dit lichaam bestaat een verscheidenheid aan ledematen en functies. Alle ledematen zijn met elkaar verbonden, in het bijzonder met hen die lijden, die arm zijn en die vervolgd worden.
De Kerk is het lichaam, waarvan Christus het hoofd is: zij leeft vanuit Hem, in Hem en voor Hem; Hij leeft met haar en in haar.
De Kerk is de bruid van Christus.- Hij heeft haar liefgehad en zich voor haar overgeleverd. Hij heeft haar door zijn bloed gereinigd. Hij heeft van haar de vruchtbare moeder van alle kinderen van God gemaakt.
De Kerk is de tempel van de heilige Geest. De Geest is als de ziel van het mystieke lichaam, oorsprong van zijn leven, van de eenheid in verscheidenheid en van de rijkdom van zijn gaven en charismata.
"Zo verschijnt dan de universele Kerk als 'het volk, verenigd uit de eenheid van de Vader en de Zoon en de heilige Geest"'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4. H. Cyprianus citerend, vert. uit Lat.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam