• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het woord "ekklesia" (Kerk) betekent "bijeenroepen". Het duidt de samenkomst aan van hen die door het woord van God samengeroepen worden om het volk van God te vormen, en die, gevoed met het lichaam van Christus, zelf lichaam van Christus worden.
De kerk is tegelijkertijd de weg en het doel van Gods heilsbeschikking: voorafgebeeld in de schepping, voorbereid in het Oude Verbond, gesticht door de woorden en de daden van Jezus Christus, verwezenlijkt door zijn verlossend kruis en zijn verrijzenis, wordt zij als heilsmysterie zichtbaar gemaakt door de uitstorting van de heilige Geest. Zij zal voltooid worden in de heerlijkheid van de hemel als de vergadering van alle verlosten van de aarde. Vgl. Openb. 14, 4
De Kerk is tegelijkertijd zichtbaar en geestelijk, een hiërarchische gemeenschap en het mystiek lichaam van Christus. Zij is één, samengesteld uit een menselijk en goddelijk element. Dat is haar mysterie en slechts het geloof kan dit aanvaarden.
De Kerk is in deze wereld het sacrament van het heil, het teken en het instrument van de gemeenschap van God en de mensen.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 5 januari 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam