• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Christus de Heer regeert reeds door middel van zijn Kerk, maar alles op deze wereld is nog niet aan Hem onderworpen. De triomf van het koninkrijk van Christus zal niet plaatshebben zonder een laatste aanval van de machten van het kwaad.
Op de dag van het oordeel, bij het einde van de wereld, zal Christus komen in heerlijkheid om de definitieve overwinning tot stand te brengen van het goede op het kwade, die zoals de tarwe en het onkruid, in de loop van de geschiedenis samen opgeschoten zullen zijn.
Wanneer de glorievolle Christus op het einde der tijden komt om de levenden en de doden te oordelen, zal Hij de verborgen gezindheid van de harten blootleggen en iedere mens zijn loon geven overeenkomstig zijn werken en overeenkomstig zijn aanvaarden of afwijzen van de genade.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam