• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het geloof in de verrijzenis heeft betrekking op een gebeurtenis die zowel historisch is en bevestigd wordt door de leerlingen, die de Verrezene werkelijk ontmoet hebben, als op mysterievolle wijze transcendent is, in zoverre het hier het binnengaan van de menselijke natuur van Christus in de heerlijkheid van God betreft.
Het lege graf en de zwachtels die er lagen, geven op zich aan dat het lichaam van Christus aan de boeien van de dood en het bederf ontkomen is door de macht van God. Zij bereiden de leerlingen voor op de ontmoeting met de Verrezene.
Christus, "de eerste die van de dood is opgestaan" (Kol. 1, 18), is de oorsprong van onze eigen verrijzenis, van nu af door de rechtvaardiging van onze ziel, Vgl. Rom. 6, 4 later door het ten leven wekken van ons lichaam. Vgl. Rom. 8, 11

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam