• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Christus is gestorven voor onze zonden, volgens de Schriften" (1 Kor. 15, 3).
Ons heil komt voort uit het initiatief van Gods liefde voor ons, want "Hij heeft ons liefgehad en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen" (Joh. 4, 10). "God was het die in Christus de wereld met zich verzoende" (2 Kor. 5, 19).
Jezus heeft zich uit vrije wil omwille van ons heil geofferd. Van tevoren kondigt Hij deze overgave aan en realiseert Hij ze tijdens het laatste avondmaal: "Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt" (Lc. 22, 19).
Hierin bestaat de verlossing van Christus: "Hij is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen" (Mt. 20, 28), d.w.z. "de zijnen te beminnen tot het uiterste toe" (Joh. 13, 1), opdat zij verlost zijn "uit het zinloze bestaan dat zij van hun vaderen geërfd hebben" (1 Pt. 1, 18).
Door zijn liefdevolle gehoorzaamheid aan de Vader "tot de dood aan het kruis" (Fil. 2, 8) vervult Jezus de zending Vgl. Jes. 53, 10 van de lijdende Dienaar tot verzoening, die "velen rechtvaardig maakt, doordat Hij hun zonden draagt" Vgl. Jes. 53, 11 Vgl. Rom. 5, 19 .

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam