• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In het geslacht van Eva heeft God de maagd Maria uitgekozen om de moeder van zijn Zoon te zijn. "Vol van genade" is zij "de verhevenste vrucht van de verlossing; 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 103. vert. uit Lat. vanaf het eerste ogenblik van haar ontvangenis is zij geheel gevrijwaard van de smet van de erfzonde en zij is heel haar leven lang vrij gebleven van elke persoonlijke zonde.
Maria is werkelijk "Moeder van God" , aangezien zij de moeder is van de eeuwige, mensgeworden Zoon van God, die zelf God is.
Maria "is maagd gebleven, toen zij haar zoon ontving, maagd, toen zij hem baarde, maagd, toen zij hem droeg, maagd, toen zij Hem voedde aan haar borst, altijd maagd.". H. Augustinus, Preken, Sermones. 186,1, vert uit Lat. met heel haar wezen is zij "de dienstmaagd des Heren " (Lc. 1, 38).
De maagd Maria heeft "door een vrije daad van geloof en gehoorzaamheid meegewerkt aan het heil van de mensen." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 56. vert. uit Lat. Zij heeft haar "ja" uitgesproken "in naam van heel de mensheid": H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. 3,30,1, vert. uit Lat. door haar gehoorzaamheid is zij de nieuwe Eva geworden, moeder van de levenden.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam