• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer de Kerk de uitdrukking van de heilige Johannes (Joh. 1, 14, "Het Woord is vlees geworden") herhaalt, dan noemt de Kerk het feit dat de Zoon van God een menselijke natuur heeft aangenomen om daarin ons heil te bewerkstelligen, "menswording". In een hymne, die wij bij de heilige Paulus vinden, bezingt de Kerk het mysterie van de menswording:

Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Jezus Christus bezielde: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen; Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan een kruis! (Fil. 2, 5-8). Vgl. Getijdengebed, Lofzang Avondgebed op de vooravond van zondag; vgl. Getijdenboek 774
De brief aan de Hebreeën spreekt over hetzelfde mysterie:
Daarom zegt Hij dan ook, als Hij in de wereld komt: Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor Mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. Toen zei ik: Hier ben Ik (...) Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen" (Heb. 10, 5-7, citerend Ps. 40, 7-9 LXX/Septuagint).
Het geloof in de werkelijke menswording van de Zoon van God is het kenmerk van het christelijk geloof: "Hieraan onderkent gij de Geest van God: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus werkelijk mens is geworden, is van God" (1 Joh. 4, 2). Dat is de vreugdevolle overtuiging van de Kerk vanaf haar begin, wanneer zij "het grote mysterie van de vroomheid" bezingt: "Hij is geopenbaard in het vlees" (1 Tim. 3, 16).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam