• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De naam Jezus betekent: "Jahwe is redding" . Het uit de maagd Maria geboren kind wordt "Jezus"genoemd, " want Hij is het die zijn volk uit hun zonden zal redden" (Mt. 1, 21). "Geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven, waarin wij gered moeten worden" (Hand. 4, 12).
De naam Christus betekent "gezalfde" "Messias'. Jezus is de Christus, want "God heeft Hem gezalfd met de heilige Geest en met kracht" (Hand. 10, 38). Hij was "Hij die moet komen" (Lc. 7, 19), op wie "de hoop van Israël" Vgl. Hand. 28, 20 gevestigd was.
De naam Zoon van God duidt de unieke en eeuwige relatie aan van Jezus Christus met God, zijn Vader: Hij is de eniggeboren Zoon Vgl. Joh. 1, 14.18 Vgl. Joh. 3, 16.18 van de Vader en zelf God. Vgl. Joh. 1, 1 Geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, is noodzakelijke voorwaarde om christen te zijn. Vgl. Hand. 8, 37 Vgl. 1 Joh. 2, 23
De naam Heer duidt de goddelijke soevereiniteit aan. Jezus als Heer belijden of aanroepen, betekent geloven in zijn goddelijkheid. "Niemand kan zeggen "Jezus is de Heer" tenzij door de heilige Geest" (1 Kor. 12, 3) .

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 12 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam