• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"In het begin schiep God hemel en aarde" (Gen. 1, 1), in deze eerste woorden van de Schrift worden drie zaken gesteld: "de eeuwige God heeft alles wat buiten Hem bestaat, een begin gegeven. Hij alleen is Schepper (het werkwoord "scheppen" - bara in het Hebreeuws - heeft als onderwerp altijd God) Het geheel van wat bestaat (uitgedrukt in de formulering "hemel en aarde") is van Hem afhankelijk die er het zijn aan geeft.
"In het begin was het Woord en het Woord was God (...). Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is" (Joh. 1, 1-3). Het Nieuwe Testament openbaart dat God alles geschapen heeft door het eeuwige Woord, zijn welbeminde Zoon. In Hem "is alles geschapen in de hemelen en op aarde (...) het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem" (Kol. 1, 16-17). Het geloof van de kerk bevestigt op dezelfde manier het scheppend handelen van de heilige Geest: Hij "geeft het leven", 1e Concilie van Constantinopel, Credo van Nicea - Constantinopel (31 juli 381). vert. uit Gr. Hij is "de scheppende Geest" "Veni Creator Spiritus": Getijdengebed, Hymne, de "bron van alle goeds". Byzantijnse liturgie, Troparion van de vespers van Pinksteren.
In bedekte termen verwoord in het Oude Testament Vgl. Ps. 33, 6 Vgl. Ps. 104, 30 Vgl. Gen. 1, 2-3 en geopenbaard in het Nieuwe Verbond, wordt het scheppend handelen van de Zoon en de Geest, onlosmakelijk één met dat van de Vader, duidelijk bevestigd door de geloofsregel van de kerk: "Er is maar een God (..): Hij is de Vader, Hij is God, Hij is Schepper, Hij is maker, Hij is bouwer. Hij heeft alles door zichzelf gemaakt, d.w.z. door zijn Woord en zijn wijsheid", H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 2.30.9, vert. uit Lat. "door de Zoon en de Geest" die als het ware "Zijn handen" zijn. H. Ireneüs van Lyon, Tegen de ketters, Adversus Haereses. 4.20.1. vert. uit Lat. De schepping is het gemeenschappelijk werk van de heilige Drieëenheid.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam