• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het mysterie van de allerheiligste Drie-eenheid is het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. God alleen kan ons de kennis ervan geven door zich te openbaren als Vader, Zoon en Heilige Geest.

De menswording van de Zoon van God openbaart dat God de eeuwige Vader is en dat de Zoon één in wezen met de Vader is, d.w.z. dat Hij in Hem en met Hem dezelfde ene God is.

Het zenden van de Heilige Geest, gezonden door de Vader in de naam van de Zoon Vgl. Joh. 14, 26 en door de Zoon "van de Vader" (Joh. 15, 26) openbaart dat Hij met Hen dezelfde ene God is. "Met de Vader en de Zoon wordt Hij tezamen aanbeden en verheerlijkt." 1e Concilie van Constantinopel, Credo van Nicea - Constantinopel (31 juli 381)

"De Heilige Geest komt voort uit de Vader als eerste bron en, door de eeuwige gave van Hem aan de Zoon, uit de Vader en de Zoon tezamen". H. Augustinus, Over de Drie-eenheid, De Trinitate. 15,26,47, vert. uit Lat.

Door de genade van het doopsel "in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest" (Mt. 28, 19) worden wij geroepen deel te hebben aan het leven van de gelukzalige Drie-eenheid, hier op aarde in het duister van het geloof en na de dood in het eeuwig licht". Vgl. H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Sollemnis Professio Fidei - Ter afsluiting van het jaar van het geloof, Solemni hac liturgia - Credo van het Volk van God (30 juni 1968), 9. vert. uit Lat.

"Het katholieke geloof bestaat hierin: dat wij één God vereren in de Drie-eenheid en de Drie-eenheid in de eenheid, zonder de personen te verwarren en zonder de substantie te scheiden: want de persoon van de Vader is een andere, een andere die van de Zoon en weer een andere die van de Heilige Geest; maar de godheid van de Vader de Zoon en de Heilige Geest is één, gelijk is hun heerlijkheid en even eeuwig hun majesteit". Geloofsbelijdenis, Pseudo Athanasiaanse Geloofsbelijdenis, Quicumque (30 nov 429), 1. vert. uit Lat.

Ondeelbaar in wat zij zijn, zijn de goddelijke personen ook ondeelbaar in wat zij doen. Maar in het ene goddelijke handelen toont iedere persoon wat in de Drie-eenheid aan hem eigen is, vooral in de goddelijke zending van de menswording van de Zoon en in de gave van de Heilige Geest.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam