• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De wegen van de missie. "De heilige Geest is de hoofdrolspeler in de hele zending van de Kerk". H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 21 Hij is het die de Kerk leidt op de wegen van de zending en de missie, "Omdat deze missie de zending van Christus zelf, die gezonden is om de armen het Evangelie te brengen, in de loop van de geschiedenis voortzet en ontplooit, moet ook de Kerk, onder aandrang van de Geest van Christus, voortgaan op dezelfde weg die ook Christus is gegaan, de weg namelijk van armoede, gehoorzaamheid, dienstbaarheid en zelfopoffering tot de dood toe, waaruit Hij door zijn verrijzenis als overwinnaar te voorschijn is gekomen". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 5. vert. uit Lat. Zo is "het bloed van de martelaren het zaad van de christenen". Tertullianus, Apologeticum. 50 vert. uit Lat.

Alinea's in de marge van alinea 852

De trouw van de gedoopten is een fundamentele voorwaarde voor de verkondiging van het Evangelie en voor de zending van de kerk in de wereld . Om aan de mensen de kracht van zijn waarheid en zijn uitstraling te tonen, moet de heilsboodschap waarachtig zijn door het levensgetuigenis van de Christenen. "Het christelijk levensgetuigenis als zodanig en de goede werken, verricht in een bovennatuurlijke geest, hebben de kracht om de mensen aan te trekken tot het geloof en tot God". 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 6

Het martelaarschap is het meest verheven getuigenis dat men van de waarheid van het geloof kan geven; het betekent een getuigenis dat reikt tot in de dood. De martelaar getuigt voor Christus, gestorven en verrezen, met wie hij door de liefde verbonden is. Hij getuigt van de waarheid van het christelijk geloof en de christelijke leer. Hij trotseert de dood in een houding van sterkte. "Laat me voedsel worden voor de wilde dieren. Door hen zal het mij gegeven zijn bij God te komen". H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Romeinen, Epistula ad Romanos. 4,1: SCh 10, 110

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 1 april 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam