• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Iedere particuliere Kerk is "katholiek"
"De Kerk van Christus is werkelijk tegenwoordig in alle rechtmatige plaatselijke gemeenschappen van gelovigen, verenigd met hun herders, gemeenschappen die ook in het Nieuwe Testament Kerken genoemd worden (...). Hierin worden door de prediking van Christus' Evangelie de gelovigen verzameld en wordt het geheim van het Laatste Avondmaal van de Heer gevierd (...). In deze gemeenschappen, hoewel vaak klein en arm of verspreid, is Christus tegenwoordig, door wiens kracht de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk tot stand komt".

Alinea's in de marge van alinea 832

Deze ene Kerk laat vanaf het begin echter een grote verscheidenheid zien die zowel voortvloeit uit de diversiteit van Gods gaven als uit de menigvuldigheid van personen die ze ontvangen. In de eenheid van het volk van God verzamelt zich de verscheidenheid van volken en culturen. Onder de leden van de Kerk komt een verscheidenheid van gaven, taken, levensomstandigheden en levenswijzen voor; "in de gemeenschap van de Kerk bestaan op wettige wijze particuliere Kerken, die hun eigen tradities bezitten". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 13. vert. uit Lat. De grote rijkdom van deze verscheidenheid verzet zich niet tegen de eenheid. De zonde en de last van haar gevolgen bedreigen niettemin onophoudelijk de gave van de eenheid. Daarom moet de apostel ertoe aansporen "de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede" (Ef. 4, 3).
"Dit is de enige Kerk van Christus, die wij in de geloofsbelijdenis als één, heilig, katholiek en apostolisch belijden". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 8. vert. uit Lat. Deze vier, onlosmakelijk met elkaar verbonden eigenschappen Vgl. Heilig Officie, Tegen de "branchtheory" - de uniciteit van de Kerk, Brief aan de Bisschoppen van Engeland (16 sept 1864), 4 wijzen op wezenlijke kenmerken van de Kerk en haar zending. De Kerk heeft die niet uit zichzelf; Christus bewerkt door de heilige Geest dat zijn Kerk één, heilig, katholiek en apostolisch is, en Hij is het ook die haar oproept ieder van deze hoedanigheden te verwezenlijken.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 28 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam